POLITIKA PRIVATNOSTI INTERNET SAJTA SAMO NAŠE

Internet sajt koji je registrovan pod nazivom internet domena samonase.com u isključivom je vlasništvu Srđana Markovića, pr., čija je preduzetnička radnja SAMO NAŠE registrovana za obavljanje trgovine na malo posredstvom pošte ili preko interneta, kao pretežne delatnosti (u daljem tekstu: SAMO NAŠE). SAMO NAŠE nalazi se na adresi Stanka Paunović Veljka 139, lokal br. 6, 22400 Ruma, Republika Srbija, sa PIB: 112383072 i MB: 66066690. Naši kontakt podaci su: 

 • imejl adrese: prodaja@samonase.com – za poručivanje proizvoda iz naše ponude, info@samonase.com – za sva pitanja i potrebne informacije u vezi s našom delatnošću, markovicsrdjan@samonase.com – za poslovnu saradnju i pravna pitanja;
 • brojevi telefona: 064 0850 555, 064 0850 450.

Primenu Politike privatnosti internet sajta SAMO NAŠE (u daljem tekstu: Politika privatnosti) prihvatate kada prilikom prve posete našem sajtu u „prozoru“ koji se pojavi, prihvatite Uslove korišćenja sajta i Politiku privatnosti (čiji sastavni deo čini i Politika „kolačića“).

Kada jednom prihvatite primenu ovih dokumenata, „prozor“ za prihvatanje Vam se više neće pojavljivati prilikom narednih poseta našem sajtu. Naknadno odustajanje od primene Politike privatnosti nije moguće, stoga Vam preporučujemo da pročitate ovaj dokument pre prihvatanja i ukoliko pronađete bilo šta sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite naš internet sajt.

Politika privatnosti obavezuju od dana objavljivanja na ovom internet sajtu, odnosno od 04 maja 2021. godine.

SAMO NAŠE zadržava pravo izmene Politike privatnosti bez prethodnog obaveštavanja, a radi usklađivanja sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije i sopstvenim potrebama poslovanja. Izmenjena verzija obavezuje od dana objavljivanja na ovom internet sajtu, na čiju primenu pristajete korišćenjem internet sajta SAMO NAŠE nakon objavljenih izmena. Vašu saglasnost sa izmenama Politike privatnosti tražićemo u slučajevima kada zakon koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti zahteva postojanje saglasnosti. Kako Vas kao korisnika ovog internet sajta obavezuje uvek poslednja objavljena verzija Politike privatnosti, preporučujemo da s vremena na vreme pročitate ovaj dokument.

 1. Rukovalac podacima o ličnosti

SAMO NAŠE, odnosno Srđan Marković kao preduzetnik i vlasnik pomenute preduzetničke radnje i internet sajta (rukovalac podacima o ličnosti), svestan je značaja zaštite podataka o ličnosti i toj materiji posvećuje veliku pažnju. Radi ispunjavanja propisanih obaveza i zaštite privatnosti Vaših podataka o ličnosti koje delite sa nama, sačinili smo ovu Politiku privatnosti. Kontakt podaci rukovaoca podacima o ličnosti: markovicsrdjan@samonase.com, 064 0850 555, 064 0850 450.

 1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

2.1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo na osnovu Vašeg slobodno datog pristanka:

 • Podaci koje podelite kada se prijavljujete na naš Newsletter (ime, imejl adresa),

Svrha: obaveštenja o novim proizvodima koje uvodimo u ponudu i receptima, deljenje drugih informacija o nama i našim proizvodima i sl,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak;

 • Podaci koje podelite kada ostavljate recenziju na proizvode u elektronskoj      prodavnici na našem sajtu (ime, imejl adresa),

Svrha: uvažavanje Vaših mišljenja i sugestija kako bismo poboljšali ponudu proizvoda koje prodajemo,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak;

 • Podaci koje podelite kada ostavljate komentar na tekstovima na blogu (ime, imejl adresa, veb mesto),

Svrha: objavljivanje Vašeg komentara i odgovor na isti,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak;

 • Podaci koje podelite kada šaljete pitanje putem forme za upit (ime, imejl adresa, sadržaj pitanja),

Svrha: odgovor na Vaše pitanje,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak;

 • Podaci koje podelite kada šaljete pitanje koristeći podatke navedene na Kontakt stranici (u zavisnosti od vida komunikacije: ime, imejl adresa, broj telefona, kućna/poslovna adresa, sadržaj poruke ili imejla i drugi podaci koje podelite),

Svrha: odgovor na Vaše pitanje,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak;

 • Podaci koje podelite kada poručujete proizvode iz naše elektronske prodavnice koristeći podatke navedene na Kontakt stranici (u zavisnosti od vida komunikacije: ime, imejl adresa, broj telefona, kućna/poslovna adresa, okrug, grad, poštanski broj, sadržaj poruke ili imejla i drugi podaci koje podelite),

Svrha: obrada Vaše porudžbine, realizacija naših obaveza po ugovoru o kupoprodaji i omogućavanje dostavljanja poručenih proizvoda,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak i izvršavanje naših obaveza po osnovu ugovora u kupoprodaji;

 • Podaci koje podelite kada poručujete proizvode preko naše elektronske prodavnice (ime, imejl adresa, broj telefona, kućna/poslovna adresa, okrug, grad, poštanski broj),

Svrha: obrada Vaše porudžbine, realizacija naših obaveza po ugovoru o kupoprodaji i omogućavanje dostavljanja poručenih proizvoda,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak i izvršavanje naših obaveza po osnovu ugovora u kupoprodaji;

 • Podaci koje podelite kada poručujete proizvode preko naših stranica na društvenim mrežama (ime, imejl adresa, broj telefona, kućna/poslovna adresa, okrug, grad, poštanski broj, sadržaj poruke ili imejla i drugi podaci koje podelite),

Svrha: obrada Vaše porudžbine, realizacija naših obaveza po ugovoru o kupoprodaji i omogućavanje dostavljanja poručenih proizvoda,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak i izvršavanje naših obaveza po osnovu ugovora u kupoprodaji;

 • Podaci koje navedete u Izjavi o odustanku od ugovora na daljinu i Reklamaciji (ime, adresa, broj telefona, imejl adresa, potpis),

Svrha: ispunjavanje naših zakonskih obaveza i postupanje po Izjavi o odustanku od ugovora na daljinu i po Reklamaciji,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak i poštovanje zakonskih obaveza.

Pristanak na obradu navedenih podataka mogu dati punoletna lica i maloletna lica sa navršenih 15 godina života. Maloletno lice koje nije navršilo 15 godina života ne može samostalno dati pristanak, već će u njegovo ime to učiniti zakonski zastupnik (roditelj ili drugo lice).

Čuvanje podataka: Navedene podatke čuvamo dok imamo Vaš pristanak za to ili kraće (dok je njihovo čuvanje neophodno radi ostvarivanja svrhe zbog koje su prikupljeni). Nakon opoziva pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti, podaci će biti automatski obrisani.

Obaveza davanja podataka: Davanje podataka o ličnosti je obavezno kada poručujete proizvode (na bilo koji od mogućih načina poručivanja) koje imamo u ponudi, imajući u vidu da su podaci koje tom prilikom podelite sa nama neophodni da bismo ispunili svoje obaveze po ugovoru o kupoprodaji i da bi Vam kupljeni proizvodi bili dostavljeni. Davanje podataka o ličnosti je obavezno i kada podnosite Izjavu o odustanku od ugovora na daljinu i kada izjavljujete Reklamaciju na proizvode kupljene kod nas, s obzirom na to da je postupanje po Izjavi i Reklamaciji naša zakonska obaveza čije ispunjenje nije moguće bez neophodnih ličnih podataka koje ostavite. Ostale podatke o ličnosti koji su gore navedeni niste u obavezi da podelite sa nama, ali u tom slučaju neće biti ostvarena svrha zbog koje je predviđeno njihovo prikupljanje (npr. nećemo moći da odgovorimo na Vaše pitanje ili komentar, nećete biti u toku sa novim proizvodima koje uvodimo u ponudu i sl).

2.2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski:

Kada posetite ovaj internet sajt, SAMO NAŠE može automatski prikupiti pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja preko kojeg pristupate našem sajtu. To mogu biti sledeći podaci: vrsta uređaja preko kojeg pristupate našem sajtu, podaci o pretraživaču koji tom prilikom koristite, šira geografska lokacija (država, grad), pol, godine života, podaci o tome koje stranice najčešće i najduže posećujete i sl.

Navedene podatke prikupljamo prevashodno pomoću tehnologije tzv. „kolačića“, koji se primenjuju na osnovu Vašeg slobodno datog pristanka prilikom prve posete našem sajtu. Više o „kolačićima“ koje koristimo možete pročitati u našoj Politici „kolačića“.

Pravni osnov prikupljanja i obrade navedenih podataka o ličnosti je naš legitimni interes. Podatke koje prikupljamo automatski koristimo u svrhu vođenja i praćenja statistike u vezi sa korišćenjem našeg internet sajta radi provere njegove ispravnosti, otklanjanja eventualnih nedostataka i unapređenja kvaliteta, što istovremeno doprinosi poboljšanju Vašeg korisničkog iskustva. U svakom trenutku, vodimo računa o minimizaciji i zaštiti privatnosti Vaših podataka o ličnosti koje automatski prikupljamo.

Čuvanje podataka: Navedene podatke o ličnosti čuvamo najduže koliko je neophodno da se ostvari svrha zbog koje su prikupljeni.

Obaveza davanja podataka: Davanje podataka o ličnosti koje prikupljamo automatski nije obavezno. Međutim, imajući u vidu svrhu njihovog prikupljanja, možete ostati uskraćeni za određene funkcionalnosti našeg internet sajta, pojedine stranice sajta Vam mogu ostati nedostupne i nećete biti u prilici da iskoristite sve mogućnosti koje pruža naš internet sajt.

 1. Prava lica na koja se odnose podaci o ličnosti

Kao lice na koje se odnose podaci o ličnosti koje prikupljamo, imate sledeća prava u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL):

 • pravo da zahtevate pristup Vašim podacima o ličnosti (čl. 26 ZZPL);
 • pravo da zahtevate ispravku, dopunu ili brisanje Vaših podataka o ličnosti (čl. 29–30 ZZPL);
 • pravo na opoziv pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti u svakom trenutku, pri čemu opoziv ne utiče na zakonitost i dopuštenost obrade obavljene po osnovu pristanka datog pre opoziva (čl. 15 ZZPL);
 • pravo da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti (čl. 31 ZZPL);
 • pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti (čl. 36 ZZPL);
 • pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti koje prikupljamo u određenu svrhu (čl. 37 ZZPL);
 • pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od značaja i zaštitu podataka o ličnosti (čl. 82 ZZPL).

Kako biste ostvarili prethodno navedena prava, možete nam se zahtevom obratiti na imejl adresu markovicsrdjan@samonase.com.

 1. Bezbednost Vaših podataka o ličnosti

SAMO NAŠE primenjuje adekvatne tehničke, organizacione, kadrovske i druge zaštitne mere u cilju zaštite i bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Pri izboru mera, a u skladu sa sopstvenim tehničkim mogućnostima i troškovima implementacije mera, naročito uzimamo u obzir prirodu i obim podataka o ličnosti, svrhu njihove obrade, moguće rizike prilikom obrade i druge okolnosti od značaja.

Neke od zaštitnih mera koje primenjujemo su: pseudonimizacija i kriptozaštita Vaših podataka o ličnosti, kontrola i ograničenje pristupa Vašim podacima o ličnosti, obezbeđivanje njihove poverljivosti i integriteta, omogućavanje raspoloživosti Vaših podataka o ličnosti na zahtev ovlašćenih lica, povremeno testiranje sopstvenih zaštitnih mera u cilju provere otpornosti sistema i bezbednosti obrade.

SAMO NAŠE deli Vaše podatke o ličnosti sa Post-ekspresom, kurirskim servisom JP Pošta Srbije, koji je ujedno kurirska služba čije usluge koristimo kako bismo Vam dostavili poručene proizvode. Kada poručite naše proizvode, prosleđujemo Vaše podatke iz porudžbine Post-ekspresu, imajući u vidu da bez deljenja tih podataka nije moguća realizacija naših obaveza po ugovoru o kupoprodaji niti dostavljanje proizvoda.

SAMO NAŠE angažuje spoljne obrađivače podataka o ličnosti koje prikupljamo automatski i podataka koje podelite kada se prijavljujete na naš Newsletter. Pri izboru obrađivača podataka vodimo računa i koristimo samo usluge obrađivača čiji je kvalitet proveren i rad u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije. Zbog prirode posla koji obrađivači podataka obavljaju, delimo pojedine Vaše podatke o ličnosti sa njima. Detaljnije o obrađivačima podataka čije usluge koristimo možete pročitati u našoj Politici „kolačića“. Imajte u vidu da se ova Politika privatnosti odnosi samo na internet sajt SAMO NAŠE, dok obrađivači imaju sopstvene politike privatnosti u skladu sa kojima postupaju.

Osim Post-ekspresu i obrađivačima podataka, SAMO NAŠE ne otkriva i ne deli Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, niti ih iznosi u druge države ili međunarodne organizacije. Od ovoga možemo odstupiti ako budemo zakonski obavezani da otkrijemo neke od Vaših podataka o ličnosti (npr. nadležnim državnim organima).

 1. Rešavanje sporova

Svi eventualni budući sporovi koji proisteknu iz Politike privatnosti rešiće se mirnim putem ili pred nadležnim sudom mesne nadležnosti prema adresi SAMO NAŠE (Stanka Paunović Veljka 139, lokal br. 6, 22400 Ruma, Republika Srbija) primenom srpskog prava kao merodavnog.