USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET SAJTA SAMO NAŠE

Dobrodošli na internet sajt SAMO NAŠE!

Internet sajt koji je registrovan pod nazivom internet domena samonase.com u isključivom je vlasništvu Srđana Markovića, pr., čija je preduzetnička radnja SAMO NAŠE registrovana za obavljanje trgovine na malo posredstvom pošte ili preko interneta, kao pretežne delatnosti (u daljem tekstu: SAMO NAŠE). SAMO NAŠE nalazi se na adresi Stanka Paunović Veljka 139, lokal br. 6, 22400 Ruma, Republika Srbija, sa PIB: 112383072 i MB: 66066690. Naši kontakt podaci su: 

  • imejl adrese: prodaja@samonase.com – za poručivanje proizvoda iz naše ponude, info@samonase.com – za sva pitanja i potrebne informacije u vezi s našom delatnošću, markovicsrdjan@samonase.com – za poslovnu saradnju i pravna pitanja;
  • brojevi telefona: 064 0850 555, 064 0850 450.

Uslovi korišćenja internet sajta SAMO NAŠE (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja sajta) primenjuju se na Vas kao korisnika ovog internet sajta. Da biste koristili naš sajt neophodno je da prihvatite primenu Uslova korišćenja sajta. Primenu prihvatate kada prilikom prve posete našem sajtu u „prozoru“ koji se pojavi, prihvatite Uslove korišćenja sajta i Politiku privatnosti (čiji sastavni deo čini i Politika „kolačića“).

Kada jednom prihvatite primenu ovih dokumenata, „prozor“ za prihvatanje Vam se više neće pojavljivati prilikom narednih poseta našem sajtu. Naknadno odustajanje od primene Uslova korišćenja sajta nije moguće, stoga Vam preporučujemo da pročitate ovaj dokument pre prihvatanja i ukoliko pronađete bilo šta sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite naš internet sajt.

Uslovi korišćenja sajta obavezuju od dana objavljivanja na ovom internet sajtu, odnosno od 04 maja 2021. godine.

SAMO NAŠE zadržava pravo izmene Uslova korišćenja sajta bez prethodnog obaveštavanja, a radi usklađivanja sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije i sopstvenim potrebama poslovanja. Izmenjena verzija obavezuje od dana objavljivanja na ovom internet sajtu, na čiju primenu pristajete korišćenjem internet sajta SAMO NAŠE nakon objavljenih izmena. Kako Vas kao korisnika ovog internet sajta obavezuje uvek poslednja objavljena verzija Uslova korišćenja sajta, preporučujemo da s vremena na vreme pročitate ovaj dokument.

  1. Svrha internet sajta SAMO NAŠE

Svrha ovog sajta jeste pružanje informacija o pažljivo odabranim domaćim proizvodima iz svih krajeva Srbije koje prodaje SAMO NAŠE, preduzetnička radnja čija se pretežna delatnost odnosi na trgovinu na malo posredstvom pošte ili preko interneta. U ponudi imamo različite vrste suhomesnatih proizvoda, mikrobilja, proizvoda od konoplje, sokova i mnogih drugih proizvoda, koji su svi proizvedeni po recepturi domaćih proizvođača. Na našem sajtu nalazi se elektronska prodavnica u kojoj je izložena ponuda svih proizvoda koje prodajemo.

Svrha ovog sajta jeste i pružanje informacija i širenje znanja o različitim temama u vezi sa proizvodima koje prodajemo. U tu svrhu na sajtu se nalazi blog na kome pišemo o takvim temama. Svi materijali koji se nalaze na našem sajtu, a naročito tekstovi na blogu i drugim delovima sajta, opisi proizvoda i odgovori na najčešće postavljana pitanja su čisto informativnog karaktera, rezultat su sprovedenog istraživanja i ne predstavljaju stručan ili profesionalan savet, niti su njihova zamena.

  1. Izjava o odricanju od odgovornosti

SAMO NAŠE ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili štetu koji nastanu prilikom ili u vezi sa korišćenjem bilo kog materijala koji se nalazi na ovom internet sajtu (poput tekstova na blogu i drugim delovima sajta, opisa proizvoda i sl).

SAMO NAŠE ne snosi odgovornost za potpunost, tačnost ili preciznost bilo kog materijala koji se nalazi na ovom internet sajtu, tako da korisnici isti koriste na sopstvenu odgovornost.

SAMO NAŠE ne snosi odgovornost za eventualna kašnjenja, nepreciznosti ili nepotpunosti u vezi sa objavljivanjem podataka u elektronskoj prodavnici na ovom sajtu, ukoliko su opravdani razlozima na koje ne možemo da utičemo, a naročito razlozima tehničke prirode ili više sile.

SAMO NAŠE ne snosi odgovornost za eventualna odstupanja u izgledu, težini ili karakteristikama između onoga što je navedeno o proizvodima koje prodajemo na našem sajtu i proizvoda koji Vam budu isporučeni, s obzirom na to da nemamo nikakvog uticaja niti kontrole na proces proizvodnje.

SAMO NAŠE ne snosi odgovornost za eventualno kršenje Uslova korišćenja, ukoliko je kršenje posledica događaja ili okolnosti na koje ne možemo da utičemo, naročito onih koji su izvan naše razumne kontrole i savesnog delovanja.

  1. Zaštita intelektualne svojine

SAMO NAŠE je nosilac autorskog prava na svim materijalima koji se nalaze na ovom internet sajtu, posebno uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove na blogu i drugim delovima sajta, opise proizvoda, odgovore na najčešće postavljana pitanja, ilustracije, skice, video materijal, fotografije (osim onih koje su dostupne za slobodnu upotrebu), baze podataka, dizajn i strukturu sajta.

SAMO NAŠE je nosilac i drugih prava intelektualne svojine na materijalima na ovom internet sajtu koji nisu izričito pomenuti u Uslovima korišćenja sajta.

Snimanje, preuzimanje i/ili kopiranje pomenutih autorskih dela i drugih predmeta zaštite, kao i njihovo objavljivanje na drugim internet sajtovima ili društvenim mrežama, dozvoljeno je uz pisanu saglasnost SAMO NAŠE, posredstvom linkova sa ovog internet sajta uz obezbeđivanje vidljivosti izvora i samo u lične i nekomercijalne svrhe.

Zabranjeno je neovlašćeno objavljivanje, snimanje, preuzimanje, umnožavanje na bilo koji način, stavljanje u promet, reklamiranje i/ili javno saopštavanje celine ili dela pomenutih autorskih dela i drugih predmeta zaštite na bilo koji drugi način (uključujući i interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti).

Nije dozvoljena upotreba našeg imena, našeg logoa, imena i/ili logoa proizvođača čije proizvode prodajemo u elektronskoj prodavnici, bilo kakvih podataka koji se odnose na preduzetničku radnju SAMO NAŠE ili podataka o ličnosti koji se odnose na preduzetnika koji je vlasnik radnje, osim uz pisanu saglasnost SAMO NAŠE i u lične i nekomercijalne svrhe.

Svaki od prethodno opisanih oblika povrede autorskog prava i drugih prava intelektualne svojine čiji je nosilac SAMO NAŠE sankcioniše se prema važećem krivičnom i prekršajnom zakonodavstvu Republike Srbije, a SAMO NAŠE će preduzeti i sva druga potrebna pravna sredstva u cilju zaštite povređenog prava.

  1. Linkovi ka ovom internetu sajtu i linkovi ka drugim internet sajtovima

Dozvoljeno je savesno pravljenje linkova ka sajtu SAMO NAŠE sa drugih internet sajtova ili društvenih mreža, u skladu sa Uslovima korišćenja sajta, posebno imajući u vidu treći deo „Zaštita intelektualne svojine“.

SAMO NAŠE može napraviti link ka drugim internet sajtovima registrovanim pod nazivima internet domena u registrima u Republici Srbiji ili inostranstvu.

Imajte u vidu da se Uslovi korišćenja sajta odnose samo na korišćenje ovog internet sajta, a ne i na druge sajtove ili društvene mreže, te SAMO NAŠE ne snosi odgovornost za njihovo poreklo ili sadržaj.

Svaka zloupotreba, kao i pravljenje linkova ka ovom sajtu sa drugih internet sajtova ili društvenih mreža koje je protivno Uslovima korišćenja sajta, sankcionišu se prema važećem krivičnom i prekršajnom zakonodavstvu Republike Srbije, a SAMO NAŠE će preduzeti i sva druga potrebna pravna sredstva u cilju zaštite.

  1. Interakcije korisnika internet sajta SAMO NAŠE

Internet sajt SAMO NAŠE pruža mogućnost korisničke interakcije. Možete ostaviti komentar na tekstovima na našem blogu, recenziju na proizvode koje imamo u ponudi u elektronskoj prodavnici i slično.

Korisnicima internet sajta SAMO NAŠE zabranjene su interakcije na pomenutom sajtu koje predstavljaju nepremirene ili neželjene komentare, govor mržnje ili uvredljive izjave, spamovanje, bilo koji vid uznemiravanja nas ili drugih lica, kao i svaki drugi oblik neprihvatljivog ponašanja.

Ako korisnik bude koristio mogućnost interakcije na našem sajtu suprotno Uslovima korišćenja sajta, bićemo prinuđeni da Vašu interakciju uklonimo sa sajta i da Vas upozorimo na zabranu daljeg vršenja istih ili sličnih interakcija, inače će Vam biti onemogućen pristup našem internet sajtu.

  1. Rešavanje sporova

Svi eventualni budući sporovi koji proisteknu iz Uslova korišćenja sajta rešiće se mirnim putem ili pred nadležnim sudom mesne nadležnosti prema adresi SAMO NAŠE (Stanka Paunović Veljka 139, lokal br. 6, 22400 Ruma, Republika Srbija) primenom srpskog prava kao merodavnog.